صفحه اصلی

link آرشیو

September 25, 2007

حاجي نيويورك!

1-اين هفته با يك اتفاق جالب شروع شد.شنبه قرار بود برم نيويورك اما امريكا ويزا نداد.الان نگران پاسپورتم هستم كه سويسه.مي ترسم تا برسه دستم گم و گور بشه باور كن!


ادامه "حاجي نيويورك!" »

درباره link

این صفحه حاوی آرشیوی از تمام نوشته هایی که به دسته link ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

دسته قبلی روزنوشت می باشد.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.