« April 2010 | صفحه اصلی | July 2010 »

June 2010 آرشیو

June 15, 2010

پطروس فداکار حقیقت داشت؟

 پسر خوبی بود.ماه بود.گل بود.تپل بود.شب بود .کسی آن اطراف نبود.اسمش پطروس بود.هلندی بود.وقتی انگشتش را فرو کرد در سوراخ سد تازه معلوم شد فداکار بود.

کتاب کلاس چهارم بود.ما بودیم و پطروس بود و قهرمانی که با خاطرش بزرگ شدیم.ماجرای خاطرخواهی بود.نوستالژی بود.قهرمان ما بود.تازه آن صفحه کتاب عکس پطروس را هم نداشت.هرکداممان یک جوری تصویرش کردیم...که خسته بود.رنگ پریده بود.انگشتش کرخ شده بود...یک کمی پایین تر کلمات و ترکیب های تازه بود.کرخت یعنی سست،بیحس...بیحس آن روزها هنوز سرهم بود.

گذشت تا من اینجا پطروس را دیدم...

 

ادامه "پطروس فداکار حقیقت داشت؟" »

June 28, 2010

هوای چشم های تو دارم...

27093_1382378279572_1235413045_1080302_1653998_n.jpg

درباره June 2010

این صفحه حاوی تمام نوشته هایی که به يادداشت‌هاي يك خبرنگار در June 2010 ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

آرشیو قبلی April 2010 می باشد.

آرشیو بعدی July 2010 است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.