« May 2008 | صفحه اصلی | July 2008 »

June 2008 آرشیو

June 2, 2008

راز رفتن قطبي

قطبي؛ آدم باهوش و دوست داشتني اي بود که قشنگ رگ خواب ما را پيدا کرد و بعد هم رفت.اينکه چرا رفت به گمانم بخاطر اين بود که يکي مي دانست ما ايراني ها از عهد تيرکمان شاه تا حالا خوش استقبال و بدبدرقه هستيم.هميشه ستاره ها را مي بريم به اسمان هفتم و مخلصم چاکرم مي کنيم و اسطوره و قهرمانمان مي شوند بعد يکهو معلوم نيست چرا قاط مي زنيم و طرف را از ان بالابالاها با مخ پرت مي کنيم پايين.دمده مي شوند ادم ها برايمان.قطبي نمي خواست مثل استانکو يا اري هان يا برانکو يا ويه را يا علي پروين و... شبانه و در ميان آه و ناله هاي توده هاي عاطفي کنارش بزنيم.
تو به محبوب ترين قهرمان هاي مقطعي اين ملت نگاه کن...ببين مگرفقط مرگ به سراغشان بيايد که محبوب باقي بمانند.

ادامه "راز رفتن قطبي" »

درباره June 2008

این صفحه حاوی تمام نوشته هایی که به يادداشت‌هاي يك خبرنگار در June 2008 ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

آرشیو قبلی May 2008 می باشد.

آرشیو بعدی July 2008 است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.