« September 2006 | صفحه اصلی | December 2006 »

October 2006 آرشیو

October 23, 2006

راستی! عیدت مبارک ...

1-سلام.عجب ماه ماهی بود.آمارجرم وجنایت پایین آمدکمترکسی ازروی دیوارخانه دیگری بالا رفت.انگارخلافکارهاهم غلاف کرده بودند.ما ایرانی هاکه خودمان رادرتمام زمینه هاکارشناس می دانیم این یک ماه سعی کردیم دیگران راگاگول معرفی نکنیم.سخت بود.یکجایی خواندم که طرف آرزوکرده بوداثرهمه این ریاضت هابااولین صبحانه پاک نشود...
و صف زولبیا ...صف بربری ...خدایا این صف هاراازما نگیر!
2-من خودم هم دوست دارم زودزودبنویسم ...تازه دوست دارم همه اون چیزهایی که شما دوست دارید رو بنویسم ....به همه وبلاگ هاتون هم سربزنم....دوست دارم اما ...اما دوست داشتن من که دلیل نمیشه ...
3-می گفت تازه فهمیدم چرادلم گرفته ...پاییز آمده ومن نفهمیدم.
دروغ می گفت.دلش بخاطرچیزهای دیگرگرفته بود.
4-بد نیست اگه به من سوژه بدین .بعد یک کمی هم انتقادکنین .زیاد تحویلم نگیرین با اینکه خوشم میاد اما آدما همینجوری جوگیر میشن دیگه.
4-تو چشم گذاشتی من قایم شدم/تو یکی دیگه رو پیدا کردی ....
5-شماره پنج نداریم!فعلا خدا تو را حافظ .

درباره October 2006

این صفحه حاوی تمام نوشته هایی که به يادداشت‌هاي يك خبرنگار در October 2006 ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

آرشیو قبلی September 2006 می باشد.

آرشیو بعدی December 2006 است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.